Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Ngành nghề Tình trạng tuyển dụng
①Giáo viên tiếng Nhật (chính thức) Hiện tại không tuyển dụng
②Giáo viên tiếng Nhật (bán thời gian) Hiện tại không tuyển dụng
③Nhân viên văn phòng Hiện tại không tuyển dụng
Hạng mục tuyển dụng
①Giáo viên tiếng Nhật (chính thức)
Thời gian làm việc Từ 8h30~17h30(giải lao 1h)
Loại tuyển dụng Nhân viên chính thức
Đãi ngộ Lương tháng từ 200,000 yen~(có tăng lương)
Quyết định sau khi phỏng vấn, cân nhắc về kinh nghiệm, năng lực và bằng cấp)
Chi trả toàn bộ chi phí đi lại(Có thể sử dụng ôtô riêng)
Có thưởng
Được tham gia các bảo hiểm xã hội khác
Được hưởng chế độ nghỉ có lương
Đối tượng ứng tuyển Những ứng viên đáp ứng một trong những yêu cầu dưới đây
 ①Vượt qua kì kiểm tra kiểm định về giảng dạy tiếng Nhật
 ②Hoàn thành chương trình chuyên ngành chính hoặc chuyên ngành phụ tiếng Nhật
 ③Tốt nghiệp ĐH trên 4 năm, hoàn thành trên 420 giờ khóa học đào tạo giáo
viên tiếng Nhật, ưu tiên những người đã có kinh nghiệm
Những người chưa có kinh nghiệm cũng có thể ứng tuyển
Phương thức tuyển dụng Gửi qua đường bưu điện và mail: gồm sơ yếu lý lịch (dán ảnh) kèm quá trình công tác trước đây.
Sau khi xem xét hồ sơ, nhà trường sẽ liên lạc ngày phỏng vấn đối với những ứng viên đỗ hồ sơ
(Trong buổi phỏng vấn sẽ có buổi dậy thử trong vòng 15 phút)
②Giáo viên tiếng Nhật (bán thời gian)
Thời gian làm việc Buổi sáng 8:45~12:45(Thời gian dạy 9:00~12:30)
Buổi chiều 12:45~4:45(Thời gian dạy 1:00~4:30)
Loại hình tuyển dụng Bán thời gian
Đãi ngộ Mỗi tiết học từ 1,800 yen~
(Quyết định sau khi phỏng vấn, cân nhắc về kinh nghiệm, năng lực và bằng cấp)
Phí đi lại(2,000 yen/ngày), có thể sử dụng ô tô riêng
Hỗ trợ nghiệp vụ(500yen/ngày)
Thanh toán trợ cấp đặc biệt vào cuối năm
Khoản trợ cấp khác(chủ nhiệm/buổi họp giáo viên)
Tham gia bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp
Điều kiện ứng tuyển Những ứng viên đáp ứng một trong những yêu cầu dưới đây
 ①Vượt qua kì kiểm tra kiểm định về giảng dạy tiếng Nhật
 ②Hoàn thành chương trình chuyên ngành chính hoặc chuyên ngành phụ tiếng Nhật
 ③Tốt nghiệp ĐH trên 4 năm, hoàn thành trên 420 giờ khóa học đào tạo giáo viên
Có thể làm việc 2 ngày/ tuần
ưu tiên những người đã có kinh nghiệm
Những người chưa có kinh nghiệm cũng có thể ứng tuyển
Đối tượng tuyển dụng Gửi qua đường bưu điện và mail: gồm sơ yếu lý lịch (dán ảnh)
Sau khi xem xét hồ sơ, nhà trường sẽ liên lạc ngày phỏng vấn đối với những ứng viên đỗ hồ sơ
(Trong buổi phỏng vấn sẽ có buổi dậy thử trong vòng 15 phút)

③Nhân viên văn phòng
Thời gian làm việc Từ 8h30~17h30(giải lao 1h)
Loại hình tuyển dụng Nhân viên chính thức
Đãi ngộ Lương tháng từ 180,000 yen~(có tăng lương)
(Quyết định sau khi phỏng vấn, cân nhắc về kinh nghiệm, năng lực và bằng cấp) Chi trả toàn bộ chi phí đi lại(Có thể sử dụng ôtô riêng)
Có thưởng
Được tham gia các bảo hiểm xã hội khác nhau
Được hưởng chế độ nghỉ có lương
Nội dung công việc Công tác lễ tân
Công tác tuyển sinh và chỉ đạo cuộc sống cho du học sinh
Nghiệp vụ nộp đơn đăng kí đến cục xuất nhập cảnh
Quản lý, vận hành trang web
Điều kiện ứng tuyển Đã tốt nghiệp ĐH trên 4 năm
Kĩ năng máy tính cơ bản
Uu tiên những người đã có kinh nghiệm
Những người chưa có kinh nghiệm cũng có thể ứng tuyển
Phương thức tuyển chọn Gửi qua đường bưu điện và mail: gồm sơ yếu lý lịch (dán ảnh) kèm quá trình công tác trước đây.
Sau khi xem xét hồ sơ, nhà trường sẽ liên lạc ngày phỏng vấn đối với những ứng viên đỗ hồ sơ
(Trong buổi phỏng vấn sẽ có buổi dậy thử trong vòng 15 phút)
PAGE TOP