CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG

Hiện tại có 3 loại học bổng dành cho học sinh

Học bổng khuyến học dành cho du học sinh từ Bộ VH-GD Nhật Bản
Số tiền Số tiền
Du học sinh 30,000 yen/tháng(trong 1 năm)
Yêu cầu nhận học bổng
・Những du học sinh đang học tại trường trên 6 tháng
・Tỷ lệ chuyên cần trên 95% tính từ ngày nhập học
・Thái độ học tập và ý thức tốt, đặc biệt có thành tích học tập xuất sắc
・Sau khi tốt nghiệp trường tiếng sẽ học tiếp lên các cấp bậc học cao hơn.
(Ngoài ra cũng liên quan đến điều kiện tài chính của người bảo lãnh)
Học bổng KEIO
Đối tượng Số tiền
Tất cả học sinh 1,000~30,000 yen
(nhận 1 lần theo kì)
Điều kiện nhận học bổng
JLPT EJU
(Tiếng Nhật)
Ngoài ra cũng xét kết quả của các
kì thi tiếng Nhật khác
Học bổng S +10,000 yen N1
(140 điểm)
330 điểm
Học bổng A 20,000 yen N1
(100 điểm)
300 điểm
Học bổng B 10,000 yen N2 240 điểm
Học bổng C 5,000 yen N3 200 điểm
Học bổng D 1,000 yen N4
Yêu cầu nhận học bổng
・Thái độ học tập tốt
・Tỷ lệ chuyên cần trên 95% tính từ khi bắt đầu nhập học,số buổi đi học muộn ít
・Đỗ kì thi thử cùng cấp độ được tổ chức ở trường ít nhất 1 lần
・Thi đỗ các bài kiểm tra, kì thi cuối kì của lớp
・Làm bài và nộp bài tập về nhà đầy đủ
Học bổng chuyên cần
Đối tượng Số tiền
Toàn bộ học sinh 5,000 yen(nhận theo kì)
Điều kiện nhận học bổng
・Mỗi học kì tỷ lệ chuyên cần 100%
PAGE TOP