Học phí

Học phí

Khóa học lên cao (dành cho du học sinh)

Học phí năm đầu tiên (đóng sau khi nhận được tư cách lưu trú)  Đơn vị tính: yen Nhật
Phí tuyển sinh 20,000
Phí nhập học 60,000
Phí giờ học 600,000
Sách giáo khoa 20,000
Tổng 700,000
Thuế (10%) 70,000
Tổng cộng 770,000

※Ngoài ra đóng bảo hiểm xã hội 20,000 yen cho 1 năm


Năm tiếp theo (Đóng sau khi đã nhập học) ĐƠn vị tính: yen Nhật

Khóa học 2 năm 1 năm 9 tháng
Phí giờ học 600,000 450,000
Tiền sách 20,000 17,500
Tổng 620,000 467,500
Thuế (10%) 62,000 46,750
Tổng cộng 682,000 514,250
Khóa học 1 năm 6 tháng 1 năm 3 tháng
Phí giờ học 300,000 150,000
Tiền sách 15,000 12,500
Tổng 315,000 162,500
Thuế (10%) 31,500 16,250
Tổng cộng 346,500 178,750

Lưu ý: khóa học 1 năm 9 tháng và 1 năm 3 tháng dự kiến bắt đầu từ năm 2021


Khóa học tiếng Nhật (dành cho học viên có visa tại Nhật)

Thời gian học Tiền học phí (tính theo ngày học)
Từ 1 đến 3 tháng 2,500 yen/ ngày
Từ 1 đến 6 tháng 2,400 yen/ ngày
Trên 7 tháng 2,300 yen/ ngày

Cách tính:① Học phí trong 1 tháng (số ngày học tháng đó 20 ngày) :2,500× 20= 50,000 yen
      ➁ Học phí 6 tháng (Số ngày học 6 tháng 100 ngày):2,400×100=240,000 yen
      ➂ Học phí 1 năm (Tổng số ngày học 200 ngày) :2,300×200=460,000 yen
※Học phí tính theo số ngày học của từng tháng
※Tiền học phí đóng trước mỗi tháng. Nếu vì lý do cá nhân nghỉ học thì sẽ không nhận lại tiền học phí

Khóa học tiếng Nhật (vừa học vừa chơi)

Học phí có sự khác nhau giữa số ngày học, thời gian nhập học, chương trình tham gia.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

PAGE TOP