Đại cương trường học

Đại cương trường học

Đại cương trường học

Mục đích thành lập

Để phục vụ cho sự phát triển của mỗi quốc gia, nhu cầu nguồn nhân lực ưu tú là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh chưa có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao mặc dù họ là những người có năng lực xuất sắc. Với việc tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội học lên các cấp bậc như cao học, đại học hay các trường chuyên môn ở Nhật Bản chúng tôi trang bị kiến thức chuyên môn và nâng cao kĩ năng chuyên sâu cho mỗi học viên. Chắc chắn những học viên này sẽ trở thành nguồn nhân lực đóng vai trò tích cực cho sự phát triển của đất nước mình và hỗ trợ cho cộng đồng quốc tế. Sự thành lập của “Học viện Tokyo Sakura-Cơ sở đào tạo tiếng Nhật” chính là cầu nối giữa học viên và nền giáo dục chất lượng cao. Chúng tôi không chỉ đào tạo về ngôn ngữ tiếng Nhật mà còn giảng dạy về văn hóa và quy tắc trong xã hội Nhật Bản nhằm hướng tới mục tiêu tạo ra nhiều nguồn nhân lực ưu tú.

Thông tin cơ bản
Tên cơ sở Học viện Tokyo Sakura
TOKYO SAKURA ACADEMY(TSA)
Học viện Keio
Địa chỉ Mã bưu điện 285-0817
3-1-15 Oosakidai, tỉnh Sakura, thành phố ChiBa
Điện thoại 043-312-1097
F A X 043-312-1098
Tên người đại diện SHANG YONG YANG
Số lượng học viên 120 học viên(Tại thời điểm năm 2020)
Tự đánh giá(PDF)
PAGE TOP